YAMAHA '07 WR250R
 プロテーパーハンドル、ピポットレバー、
 フェンダーレス等装備充実☆